Tag Archives: t-raperzy znad wisły

Polska popkultura retro okiem trzydziestolatka

Polska popkultura retro okiem trzydziestolatka
Jestem dziec­kiem sta­nu wojen­ne­go, uro­dzi­łem się w '82 i choć gubię się w tym, czy jestem jakimś X, Y czy Z, to wiem, że za cza­sów moje­go dzie­ciń­stwa było wie­le faj­nych popkul­tu­ral­nych pro­gra­mów w TV, któ­re (nie­ste­ty) nie prze­trwa­ły do dziś. Zapnij pasy i prze­jedź­my się po prze­szło­ści.
podaj dalej