Zasady

Zasady są proste

  1. Nie obra­żaj, pole­mi­zuj kul­tu­ral­nie.
  2. Żyj i nie szkodź innym.
  3. Nie fikaj do mnie men­tal­nie, bo Cię pożrę jak lew. Arrr­r­ghhhh! :)

I to tyle - zapra­szam do czy­ta­nia i komen­to­wa­nia.