wpisy z kategorii: thinkstyle

Kręte drogi

Kręte drogi
Jest taki numer Fisza, któ­re­go ostat­nio namięt­nie słu­cham. Nosi tytuł "Krę­te dro­gi". Kto nie sły­szał, niech posłu­cha, pole­cam z całe­go ser­ca. Ale nie o pio­sen­ce mia­ło być.
podaj dalej

Soczysta kurwa

Soczysta kurwa
Dużo prze­kli­nam. Poważ­nie. I jestem tym tro­chę zanie­po­ko­jo­ny, bo cza­sem nie da się ina­czej jak pole­cieć soczy­stą kur­wą. Nie­raz mi sie­bie wstyd, ale już daw­no posta­wi­łem na szcze­rość prze­ka­zu (kosz­tem jego wyra­zu) i jesz­cze nigdy się na niej nie zawio­dłem. Wolę kol­cza­sty język niż puste wnę­trza.
podaj dalej