wpisy z kategorii: społecznie

Erotyka nie wprost, czyli seksowne motory

Erotyka nie wprost, czyli seksowne motory
Lubię pięk­ne kobie­ty i pięk­ne moto­cy­kle (choć praw­ka na motór nie mam). Oka­zu­je się, że moż­na połą­czyć jed­no i dru­gie, przy czym nie musi to być zdję­cie dłu­gich nóg, wiel­kich cyc­ków i potęż­nych cylin­drów.
podaj dalej