wpisy z kategorii: media

Wolę offline niż online

Wolę offline niż online
Bie­gnie­my za każ­dym gorą­cym bitem, czy to po kablu, czy po wi-fi. Bie­gnie­my i nie może­my się zatrzy­mać. Jeste­śmy w kon­tak­cie, cią­gle onli­ne. Żyje­my onli­ne, a nasza krew zamiast czer­wo­ne­go kolo­ru zaczy­na mieć bar­wę infor­ma­cji: 0 1 0 1 0 1 0 1
podaj dalej