Monthly Archives: Październik 2015

Finisz i start

Finisz i start
Bar­dzo dłu­go zasta­na­wia­łem się, co zro­bić z tym miej­scem. Dosze­dłem do wnio­sku, że czas prze­rwać tę prze­dłu­ża­ją­cą się ago­nię.
podaj dalej