Monthly Archives: Sierpień 2015

Nocne myśli

Nocne myśli
Jest noc. Bar­dzo chcę pisać, choć nie wiem jak. Zada­ję sobie pyta­nia egzy­sten­cjal­ne. O sen­sie życia też myślę. Ponoć.
podaj dalej